Записване

Записването в БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ АМСТЕРДАМ е възможно по всяко време на учебната година. За започналите по-късно пропуснатите часове ще бъдат приспаднати от таксата.

Формуляр за записване

  • Заявявам желанието си моят син/дъщеря да посещава учебни часове в Българско училище Амстердам през учебната 2022-2023.

  • Ниво на владеене на български език на новия ученик:.

close next picture next picture
Original Picture...